#5 De synergie van analoog en digitaal bij het verwerken van informatie

Facebook
Twitter
LinkedIn

Voor mijn promotie-aanvraag stond ik voor de opdracht om de praktijkrelevantie van mijn onderzoek in kaart te brengen. Hiertoe had ik allerlei informatie verzameld uit verschillende type bronnen, waaronder gesprekken met collega’s, studenten, blogs, podcasts, rapporten, boeken en wetenschappelijke artikelen. De meeste gesproken bronnen had ik al verwerkt in OneNote, en uit de geschreven bronnen had ik relevante quotes geselecteerd en bewaard. Ik had ook al het een en ander verwerkt in een mindmap. Ik staarde naar mijn computer: hoe ging ik dit nu samenvoegen tot één overtuigend verhaal?

Ik besloot om alles uit te printen: de boomstructuur achter de mindmap met alle stellingen, de samenvattingen van artikelen en boeken en mijn gespreksnotities. Ik knipte alles op in papiertjes met losse stellingen. Vervolgens ging ik deze aan de keukentafel organiseren in de categorieën ‘Waarom?’, ‘Studentvaardigheden’ en ‘Onderwijs’. En daarna ging ik binnen die categorieën weer groepjes maken en gaf ik elk groepje stellingen een titel. Zo ontstond er langzaam een raamwerk voor mijn introductie. En uiteindelijk werkte ik het weer op de computer uit! Hieronder zie je de foto’s van het proces:

 

Ik vond het heel mooi om te merken hoe op deze manier analoog en digitaal werken elkaar kunnen versterken. Digitaal werken om veel te verzamelen, archiveren en vooral om te divergeren. Analoog werken om te convergeren en om weer tot een concreet product te komen, dat uiteindelijk weer digitaal wordt vastgelegd.

2 Comments

  1. Leen

    Wist je dat Atlas.ti (volgens mij ook beschikbaar bij de hogeschool Utrecht) software is die hiervoor kan ingezet worden? Dan kan het convergeren om weer tot een concreet product te komen (de volgende keer) ook digitaal gebeuren.

  2. admin

    Ik ken het, maar heb het nog niet zelf gebruikt en wil dat zeker gaan uitproberen! Ik ben wel benieuwd in hoeverre je ook informatie uit verschillende type bronnen kunt opnemen (audio, video, tekst, notities) en ook in hoeverre het ‘gevoel’ van rust om diep te verwerken digitaal ook lukt.

Comments are closed.