#6 Informatievaardigheden of ‘metaliteracy’?

Informatievaardigheden zijn het vermogen om informatie te vinden, te evalueren en te gebruiken. Metaliteracy gaat nog een stap verder en omvat de mogelijkheid om informatie te creëren en te delen. Metaliteracy is een meer holistische benadering die ook rekening houdt met de steeds veranderende aard van informatie.
Metaliteracy or information literacy
Facebook
Twitter
LinkedIn

In de literatuur rondom informatievaardigheden kom je veel verschillende termen tegen. Naast de term ‘informatievaardigheden’ (information literacy) is nu ook de term ‘meta-geletterdheid’ (metaliteracy) in zwang. Metaliteracy is een term die is gebruikt om een ​​nieuwe benadering van geletterdheid in het digitale tijdperk te beschrijven. Maar wat is nou precies het verschil tussen information literacy en metaliteracy?

Informatievaardigheden of ‘information literacy’

Informatievaardigheden is een term die verwijst naar het vermogen van het individu om informatie te vinden, te evalueren en te gebruiken. Dit houdt in dat je informatie uit verschillende bronnen, zowel digitaal als gedrukt, kunt lokaliseren en beoordelen. Het omvat ook het vermogen om informatie kritisch te analyseren en op een ethische manier te gebruiken. Hoewel dit nog steeds een belangrijke vaardigheid is, is het slechts een stukje van de puzzel. In de wereld van vandaag, waar informatie voortdurend verandert en evolueert, is het belangrijker dan ooit om informatie niet alleen te kunnen vinden en gebruiken, maar ook om deze te kunnen creëren en te delen.

Metaliteracy of ‘meta-geletterdheid’

Metaliteracy gaat een stap verder dan informatievaardigheden. Meta-geletterdheid omvat niet alleen het vermogen om informatie te vinden, te evalueren en te gebruiken, maar ook het vermogen om informatie te creëren en te delen in verschillende digitale formaten. Mackey en Jacobson (2011) definiëren het als: “a set of abilities, dispositions, and knowledge required to effectively and ethically participate in increasingly complex environments of information and communication” (p. 5).  Metaliteracy benadrukt hiermee het belang van actief deelnemen, bijdragen en samenwerken. Het is een meer holistische benadering die ook rekening houdt met de steeds veranderende aard van informatie.

Het verschil tussen metaliteracy en informatievaardigheden

Dus, wat is het verschil tussen meta-geletterdheid en informatievaardigheden? Het belangrijkste verschil tussen meta-geletterdheid en informatievaardigheden is dat metaliteracy zich richt op het vermogen om kennis te creëren en te delen, terwijl informatievaardigheden zich vooral richt op het vermogen om informatie te vinden en te gebruiken. Als je leerlingen of studenten alleen wilt leren om bestaande informatie te kunnen vinden en gebruiken, dan volstaan informatievaardigheden waarschijnlijk. Maar als je ze ook wilt leren om zelf informatie te creëren en te delen, dan is een aanpak vanuit metaliteracy waarschijnlijk passender.