Strategieën voor het selecteren van informatie

Facebook
Twitter
LinkedIn

📚 Boeksamenvatting genereren

Hoe werkt het?
Stel, je hebt een aantal boeken of PDFs gevonden die mogelijk relevant zijn voor je onderzoek of project.
In plaats van uren te besteden aan het lezen van elk document, kun je AI gebruiken om een beknopte samenvatting voor je te genereren. Zo kun je snel bepalen of de bron daadwerkelijk waardevol is voor je doel.

Stappen:

 1. Vind een geschikte AI-tool: Er zijn verschillende online platforms en tools beschikbaar die AI-gestuurde samenvattingen kunnen genereren. Een voorbeeld hiervan is AskYourPDF, maar er zijn ook andere opties beschikbaar.
 2. Upload je document: Voeg het boek of de PDF toe aan de gekozen AI-tool. Dit kan vaak door simpelweg het bestand te slepen en neer te zetten of door een link naar het document te verstrekken.
 3. Schrijf de prompt: Het formuleren van een duidelijke en specifieke prompt is cruciaal. Dit helpt de AI om te begrijpen wat je precies wilt weten. Voor tips over het schrijven van effectieve prompts, kun je deze gids raadplegen.
 4. Ontvang en evalueer de samenvatting: Na het verwerken zal de AI een samenvatting genereren. Lees deze door en bepaal of de bron relevant is voor je doel.
 5. Beslis over verdere actie: Als de samenvatting aangeeft dat de bron waardevol is, kun je besluiten om het hele document te lezen of specifieke secties nader te onderzoeken. Als het niet relevant lijkt, heb je waardevolle tijd bespaard!

Door gebruik te maken van AI bij het selectieproces, kun je efficiënter werken en je richten op de meest relevante bronnen voor je project of onderzoek.


📌 Selecteren van Relevante Stukken

Hoe werkt het? Niet alle informatie in een bron is even relevant. Het is belangrijk om de meest relevante stukken te identificeren en te selecteren.

Stappen:

  1. Lees de bron vluchtig door en markeer de meest relevante secties.
  2. Bewaar deze op een toegankelijke plek, zoals in een notitie-app.
  3. Voeg een titel toe zodat je het later makkelijk terug kunt vinden.
  4. Voeg de oorspronkelijke bron toe voor als je later toch meer wilt lezen of ernaar wilt verwijzen.

Voorbeeld: Je maakt een website over het effect van caffeïne op jongeren. Bij het lezen van een lang rapport over gezonde voeding bij slaapproblemen kun je de secties die specifiek gaan over de caffeïnegehaltes in verschillende drankjes selecteren en bewaren. Je plakt de tabel in je notitie-app met de titel ‘Tabel caffeïnegehaltes drankjes’.


🔍 Bronnen checken op betrouwbaarheid

Hoe werkt het? Het is essentieel om de bruikbaarheid betrouwbaarheid van een bron te controleren voordat je de informatie ervan gebruikt.
Gebruik je eigen criteria of een bestaande lijst, zoals de checklist van de HUB.

Stappen:

  1. Bekijk de auteur of organisatie achter de bron.
  2. Controleer de publicatiedatum.
  3. Zoek naar referenties of bronvermeldingen.
  4. Vergelijk de informatie met andere bronnen.

Voorbeeld: Als je een artikel vindt dat beweert dat chocolade gezond is, controleer dan wie het heeft geschreven en vergelijk de informatie met andere betrouwbare bronnen.


🌐 Lateral Reading

Hoe werkt het? Lateral reading is een techniek waarbij je, in plaats van diep in één bron te duiken, snel meerdere bronnen raadpleegt om de betrouwbaarheid van de informatie te controleren. Het gaat erom zijwaarts te lezen en andere bronnen te raadplegen om de geloofwaardigheid van de oorspronkelijke bron te beoordelen.

Stappen:

  1. Wanneer je een bewering of feit tegenkomt, open je meerdere tabbladen in je browser.
  2. Zoek naar dezelfde bewering in verschillende bronnen.
  3. Vergelijk de informatie uit verschillende bronnen. Komen ze overeen? Zijn er tegenstrijdigheden?
  4. Gebruik betrouwbare fact-checking websites om de bewering te verifiëren.
  5. Maak op basis van je bevindingen een oordeel over de betrouwbaarheid van de oorspronkelijke informatie.

Voorbeeld: Je leest een artikel dat beweert dat chocolade gezond is en hartziekten kan voorkomen. Voordat je deze bewering voor waar aanneemt, besluit je lateral reading toe te passen. Je opent verschillende tabbladen en zoekt naar wetenschappelijke studies en artikelen over de gezondheidsvoordelen van chocolade. Je vindt zowel bronnen die de voordelen van chocolade ondersteunen als bronnen die enige scepsis tonen. Om de bewering verder te verifiëren, raadpleeg je fact-checking websites zoals Snopes, FactCheck.org en PolitiFact. Na je onderzoek concludeer je dat, hoewel chocolade bepaalde gezondheidsvoordelen kan hebben, het met mate moet worden geconsumeerd en dat het niet als een ‘wondermiddel’ moet worden beschouwd.

De universiteit van Stanford heeft open lesmateriaal over lateral reading ontwikkeld: https://cor.stanford.edu/curriculum/lessons/intro-to-lateral-reading/


📊 Statistieken en data kritisch bekijken

Hoe werkt het? Cijfers en statistieken kunnen op verschillende manieren worden gepresenteerd om een bepaald verhaal te vertellen. Het is belangrijk om deze kritisch te bekijken.

Stappen:

  1. Controleer de bron van de data.
  2. Kijk naar de manier waarop de data wordt gepresenteerd.
  3. Zoek naar mogelijke vertekeningen of manipulaties.

Voorbeeld: Emile Roemer past een bekende techniek toe: hij laat de y-as niet bij nul beginnen. Hierdoor oogt de huurstijging veel extremer dan deze in werkelijkheid is (bron: https://www.businessinsider.nl).


🔗 Links en verwijzingen controleren

Hoe werkt het? Links en verwijzingen in een artikel of bron kunnen je helpen de betrouwbaarheid van de informatie te beoordelen.

Stappen:

  1. Klik op enkele links in de bron om te zien waar ze naartoe leiden.
  2. Controleer of de verwijzingen relevant en betrouwbaar zijn.
  3. Beoordeel of de links de beweringen in de tekst ondersteunen.

Voorbeeld: Een wetenschappelijk artikel met verwijzingen naar gerenommeerde studies en onderzoeken is waarschijnlijk betrouwbaarder dan een artikel zonder verwijzingen.